Svekon

29 Apr STS ingår avtal med SVEKON som vunnit sjuårigt ramavtal med FMV och Försvarsmakten

STS verkstäder har utsetts som partner till Svensk Konstruktionstjänst AB inom verkstadsresurser som främst gäller teknisk anpassning och modifiering på försvarsmaktens utrustning. SVEKON har nyligen vunnit två prestigefulla ramavtal med FMV och Försvarsmakten där ramavtalen sträcker sig över sju år och bedöms tillsammans omsätta cirka 150 miljoner kronor. Ramavtal Soldatsystem omfattar tekniskt systemstöd inom Ammunition och skydd, Soldatburna vapen samt Utbildningssystem. Ramavtalet Gemensam materiel omfattar tekniskt systemstöd inom CBRN-system samt Hälso- och Sjukvårdssystem. SVEKON har sedan början av 80-talet levererat tjänster och materiel till FMV och har genomfört över 1500 projekt åt FMV och Försvarsmakten. STS är mycket positiva till samarbetet och ser fram emot att utveckla ett långsiktigt partnerskap med SVEKON.