corona

20 Mar Covid-19 och våra åtgärder

Vårt ansvar och våra åtgärder, tillsammans håller vi Sverige igång!

Våra kunder och personal är det viktigaste för oss, vi skall ta oss igenom detta tillsammans! Vi skall hjälpa och stötta varandra så gott det går. Även om vi ställer in, bokar om, samt skjuter vissa möten framåt; så gör vi det för att skydda varandra, i en tid med utmaningar, som ingen av oss varit med om tidigare. Detta är en unik situation. Men vi är STS och vi skall göra allt i vår makt för att ta oss igenom detta globala krisläge.

Eftersom receptet för en kontrollerad hantering av Covid-19 (Corona) är att minimera fysiska kontakter; så jobbar vi hårt på att begränsa dessa. Samtidigt spelar transportindustrin (våra kunder) en väldigt viktig funktion i de utmaningar vi har framför oss. Vi behöver alla mat, läkemedel samt medicinsk utrustning, för att ta oss igenom detta.

De som löser detta för oss alla, är våra kunder! De som lägger sin själ i att få fram varorna dit de behövs. STS uppgift är att se till att de lyckas med detta samhällsuppdrag! Vi skall se till att fordonen rullar och utför de uppdrag som behövs genom att vara där för våra kunder när deras fordon inte funkar för detta uppdrag!

Utöver våra anslagna hygienrutiner enligt bild har vi vidtagit följande åtgärder:

 

  • Reserestrektioner för all personal
  • Alla möten och utbildningar är omställda till digitala möten så långt det går
  • Vi följer myndigheternas råd och stannar hemma vid minsta symtom
  • Vi riskbedömer varje enskilt fall om misstänkt smitta i vår omgivning och vidtar åtgärd
  • För att säkerställa vår kapacitet har vi flera arbetslag som snabbt är redo att rycka in där det behövs för att upprätthålla servicen för våra kunder

 

Vi ställer inte in, men vi ställer om! Ta hand om er!

COVID-19 HYGIENRUTINER